psikolog-dr-ayse-kaya-göktepe-.jpg

DR. AYŞE KAYA GÖKTEPE

Klinik Psikolog

Psikoterapist

Akademisyen

ve

Yazar

Ayşe Kaya GÖKTEPE, 2011 yılında International University of Sarajevo (IUS), Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden fakülte ikinciliği derecesiyle mezun olmuştur. Ayrıca ekonomi bölümünü de yan dal (minor) olarak tamamlamıştır.

 

2011-2013 yılları arasında Türkiye’de danışmanlık merkezi, rehabilitasyon merkezi ve etüt merkezi olmak üzere üç farklı kurumda psikolog olarak çalışmıştır. 2013 ve 2016 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi & NPİstanbul Beyin Hastanesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Üsküdar Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olduğu yıllarda Türk müzik terapi geleneği duayenlerinden Dr. Rahmi Oruç Güvenç süpervizörlüğünde müzik terapi alanındaki çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiş, kendisinin atölye çalışmalarına katılmış ve asistanlığını yapmıştır. Klinik hastalar üzerinde yapılan çalışmaların yanı sıra bakanlık ve üniversite işbirliğinde yürütülen çeşitli psikososyal projelerde görev alarak araştırma çalışmalarına katılmıştır.

 

2014 yılı güz döneminde Sanat Terapi konusunda uzmanlık tezini yazarak Üsküdar Üniversitesi SBE Klinik Psikoloji ana Bilim dalından mezun olmuş ve Uzman Klinik Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır.

 

2018 yılında Müzik Terapi konusunda yazdığı tez çalışmasıyla Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi Bilim Dalı doktora programından mezun olmuştur. Dr. Ayşe Kaya Göktepe, halen farklı internet sitelerinde ve dergilerde psikoloji içerikli köşe yazarlığı yapmaktadır. Din Psikolojisinde çağdaş akımlar, Manevî Danışmanlık ve Rehberlik, İslami Psikolojik Danışmanlık, Müzik Terapi, Dışavurumcu Sanat Terapileri, Psikodrama araştırma ilgi alanları arasında olup bu konularda çeşitli akademik yayınları bulunmaktadır.

 

Kliniğimizde ergen ve yetişkinler yaş grubundaki kişilerle bireysel psikoterapi seansları ve grup atölye çalışmaları düzenlemektedir.

 

Dr. Ayşe Kaya Göktepe Bursa doğumlu olup, evli ve iki çocuk sahibidir.

Danışmanlık Hizmeti verdiği Başlıca Konular

 • EMDR

 • Şema Terapi

 • Online Psikoterapi

 • Depresyon

 • Panik Bozukluğu /Panik atak

 • Yas Süreci

 • Yalnızlık

 • İletişim Problemleri

 • Sosyal Fobi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Gottman Yönelimli Çift Terapisi

 • Müzik Terapi

 • Kendini Tanıma

 • Kendini Gerçekleştirme

 • Çözüm Odaklı Terapi

 • İslami Yönelimli Psikolojik Danışmanlık

 • Pozitif Psikoterapi

 • Uyku Problemleri

 • Mutsuzluk ve Çökkünlük

 • Uyum Problemleri

 • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 • İlişkisel Problemler

 • Sosyal Problemler

 • Stresle Başa Çıkma

 • Öfke Problemleri

 • Mükemmeliyetçilik

 • Özgüven ve Girişkenlik Problemleri

 

EĞİTİM BİLGİLERİ:

International University of Sarajevo, Psychology, 2011, (Fakülte 2.si derecesi)

 

Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2014 (Yüksek Lisans)

İstanbul Teknik Üniversitesi, Müzikoloji, ( Yüksek Lisans, halen devam ediyor)

 

Doktora

Marmara Üniversitesi, Din Psikolojisi, 2015-2018

 

 • UYGULADIĞI PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI

 

 • EMDR

 • Şema Terapi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Gottman Yönelimli Çift Terapisi

 • Çözüm Odaklı Terapi

 • İslami Psikolojik Danışmanlık

 • Pozitif Psikoterapi

 • Müzik Terapi

 

 

 • UYGULADIĞI PSİKOLOJİK TESTLER:

 

Ergen ve Yetişkin Testleri:

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ) Ergen ve Yetişkin Kişilik Testi.

 • TAT (Tematik Algı Testi), Ergen Ve Yetişkin Kişilik Ve Algı Testi

 • WAIS, Ergen & Yetişkin Zekâ testi.

 

Çocuk Testleri:

 • CAT ve Louisa Düss Kişilik Testi

 • Agte Gelişim Testi

 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi

 • Standardize Mini Mental Hafıza Testi

 • Cattell 2-A Ve 3-A Zekâ Testi

 • Alexander Zekâ Testi

 • Bender Gestalt Algı Testi

 • Benton Görsel Algı Testi

 • Porteus Labirentleri Çocuk Ve Yetişkin Zekâ Testi

 • Good Enough Zekâ Testi

 • Draw A Person Kişilik Testi

 • Gessell Gelişim Testi

 • Peabody Konuşma Bozukluğu ve Sözel Performans Değerlendirme Testi,

 

 

 

 • KATILDIĞI MESLEKÎ EĞİTİMLER:

 

 • Gottman Çift Terapisi I. Düzey, (Özge Altan & Filiz Kaya), workshop, Gottman Enstitüsü, 5-6 Aralık, Istanbul.

 • Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim, (Dr. Ivan Kirillov), Wiesbaden Pozitif Psikoterapi Enstitüsü, Kasım-Mayıs 2017. (200 saat) (devam ediyor)

 • Temel Aşama, (Psikodramatist Ayça ATASOY), İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI), İstanbul, Nisan, 2017 (halen devam ediyor)

 • Counselling from Islamical Theoretical Orientation, International Association of Islamic Psychology, 26-30 Temmuz, workshop İstanbul. (40 saat)

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Uzm. Psk. Nevin DÖLEK), Kim Psikoloji, 15-16 Mayıs 2015, İstanbul.

 

 • Şema Terapi:

  • I. OTURUM (Şema Terapi Temel Teknikler - 1), (Dr. Alp KARAOSMANOĞLU),  Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, 27-28 Şubat 2016, İstanbul.

  • II. OTURUM (Şema Terapi Uygulamalarına Giriş, Detaylı Tedavi Stratejileri) (Dr. Alp KARAOSMANOĞLU),  Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, 26-27 Mart 2016, İstanbul.

  • III. OTURUM (Şema Terapinin Bordeline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Uygulanması) (Dr. Alp KARAOSMANOĞLU),  Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, 16-17 Nisan 2016, İstanbul.

 

 • Kognitif Terapi:

  • Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme Becerileri (Dr. Kl. Psk. Emel Stroup), workshop, CBTistanbul, 20-21 Eylül 2014, İstanbul.

  • Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması (Dr. Kl. Psk. Emel Stroup),  workshop, CBTistanbul, 8-9 Kasım 2014, İstanbul.

  • Kognitif Terapi İlkeleri ve Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (Dr. Kl. Psk. Emel Stroup),  workshop, CBTistanbul, 17-18 Ocak 2015, İstanbul.

  • Kognitif Terapi İlkeleri ve Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Tedavisinde Uygulanması (Dr. Kl. Psk. Emel Stroup),  workshop, CBTistanbul, 21-22 Şubat 2015, İstanbul.

 

 • EMDR Terapisi:

  • EMDR Terapisi (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) I. Düzey, Emre Konuk & Asena Yurtsever, workshop, EMDR Derneği, 14-17 Eylül 2017, İstanbul.

  • Memory Reconsolidation, the Flash Technique & EMDR, (Dr. Philip Manfield), webinar workshop, UK EMDR Association, 23 Nisan 2020. 

  • EMDR ve Bilişsel Müdahaleler, (Uzm. Psk. Şirin Atçeken), workshop,  EMDR Derneği, 4 Kasım 2018, İstanbul.

  • Gebelik ve İlişkili Durumlar İçin EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Doç. Dr. Önder Kavakçı, workshop, EMDR Derneği, 25 Şubat 2018, İstanbul.

  • Söylenmeyeni Duymak, (Dr. Sümer Öztanrıöver), workshop, EMDR Derneği, 13 Ocak 2019, İstanbul.

 

 • Müzik Terapi ve Sanat Terapi Eğitimleri:

  • Psikiyatri Atölyeleri, Müzik Terapi Atölyesi, (Danny LUNDMARK) İstanbul Tıp Fakültesi, 13- 14 Aralık,2014, İstanbul.

  • Yaratıcı Sanatlar Terapisi: Müzik Terapisi, (Uzm. Psk. Nilgün TÜRKCAN) Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), İstanbul, 9 – 10 Mayıs 2014.

  • Sanat Terapi – II, Uzm. Banu Muratlı, 30 saat Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2014-2015 Bahar Dönemi, İstanbul.

  • Müzik Terapi – II, (60 saat), Yrd. Doç. Dr. Oruç Güvenç, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2014-2015-2016 Bahar Dönemi, İstanbul.

  • Sanat Terapi – I, Uzm. Banu Muratlı, (28 saat), Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2014-2015 Güz Dönemi, İstanbul.

  • Müzik Terapi – I, (54 saat), Yrd. Doç. Dr. Oruç Güvenç, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2014-2015-2016 Güz Dönemi, İstanbul.

  • Sanat Eserlerinde Analiz ve Yorumlama- I, Yrd. Doç. Şenay İ. Kayır Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2013-2014 Güz Dönemi, İstanbul.

  • Sanat Eserlerinde Analiz ve Yorumlama- II, Yrd. Doç. Şenay İ. Kayır, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2013-2014 Bahar Dönemi, İstanbul

 

 • Psikolojik İlk Yardım ve TSSB Eğitimi, (Dr. Mert AKCANBAŞ), KimPsikoloji, 30-31 Temmuz 2016, İstanbul.

 • Kişilik Örüntülerinde Travmanın Etkileri, Travma ve Yas, Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü, BAÇTE, 20 Ağustos 2016, İstanbul.

 • Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi,(Uzm. Psk. Orhan GÜMÜŞEL), sertifika eğitim programı, Üsküdar Üniversitesi,  İstanbul, 10 Haziran 2013.

 • Aile Danışmanlığı Eğitimi, CİSEAD (Cinsel Sağlık, Evlilik ve Aile Danışmanlığı Derneği), Ankara, 4 -14 Şubat 2012.

 

 

 • YAZDIĞI KİTAP VE AKADEMİK YAYINLAR:

 

Makale

 • Kaya-Göktepe, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Dinî İçerikli Müzik Terapinin Duygu Durumu,Kaygı ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Din ve Felsefe Araştırmaları Dergisi. 1 (1)

 • Uysal V., A. Kaya-Göktepe, S. Karagöz, M. İlerisoy (2017). Dinî Başa Çıkma ile Umut, Hayat Memnuniyeti ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki ve Etkileşim Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.52 139-160

 • Metin B., A. Kaya-Göktepe, K. B. Sütçübaşı, E. Serin, C. Taş, N. Tarhan (2017). EEG findings during flow state. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 4(2), 42-57

Kitap

 • Kaya-Göktepe, A. (2015). Sanat Terapi, İstanbul: Nesil

 • Kaya-Göktepe., A. (2016). Tükenmişlik Sendromu, İstanbul: Nesil

Kitap bölümü

 • Kaya Göktepe, A. ve Coşkunsever Arıcı, A. (2019). Çocuk Evi, Çocuk Evleri Sitesi Ve Çocuk Destek Merkezlerinde (ÇODEM) Manevi Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmetleri Kılavuzu. Ankara: DİB.  

 • Kaya-Göktepe, A. (2019). Çocuklarla Manevi Danışmanlık Ve Çocukların Manevi Ihtiyaçlarına Yönelik Bir Araştırma: Türkiye Örneği. A. Ayten (Ed.), Manevi danışmanlık ve rehberlik: Farklı alanlardan araştırma bulguları ve değerlendirme içinde. İstanbul: DEM

 • Kaya-Göktepe, A. (2017). Yaşlılara Yönelik Manevî Danışmanlık ve Rehberlikte Yeni Bir Model Önerisi:“Hayat Ağacı Modeli”. Manevî Danışmanlık ve Rehberlik Teori ve Uygulama Alanları, (Ed. Ali AYTEN), İstanbul: DEM. s. 233-273.

 

Uluslararası / Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 • Balci, S., Kaya-Göktepe, A. (2019). Promoting forgiveness among Turkish women: A pilot study. Paper presented at the XVI European Congress of Psychology, Moskova, Rusya

 • Kaya-Göktepe A., N. G. Yildiz (2016).Müzikterapinin Aleksitimi Üzerindeki Etkisi: Türk Lise
  Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi 5-7 Eylül, 2016.

 • Kaya-Göktepe A., S. Karagöz, S. Balci (2016). Psikolojik Dayanıklılık, Dini Başa Çıkma ve Sağlık Davranışları İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi. 28-29-30 Nisan,2016. 62-63.

 • Kaya-Göktepe A., N. G. Yıldız, B. Metin (2015). The Effect of Task Engagement on Flow State with QEEG. Munıch Neurophysıology Conference. sept 9-13, 2015. Annual Joint Meeting of ECNS /ISNIP / ISBET, 102-102.

 • Kaya-Göktepe A., N. G. Yıldız (2015). The Effect of Expressive Art Therapy on Flow State and Psychological Well-Being. The 14th European Congress of Psychology, 1736-1738.

Çeviriler

 • Bedri, M. (2020). Ebû Zeyd El-Belhî'nin Ruh Sağlığının Korunması Risalesi: 9. yüzyılda Bilim adamının Kognitif Davranışçı Terapi Manueli. İstanbul: Mahya (Baskıda) 

 

 

VERDİĞİ EĞİTİM VE SEMİNERLER

 • “Kadınlık Madalyonunun Diğer Yüzü: Gebelik ve Lohusalık Psikolojisi”, 04/06/2020, (webinar)

 • “Sanat Terapi", Ensar Genç Kız Akademisi Programı, "04/01/2020 (seminer)

 • “Yaratıcı Drama (Sanatla Terapi)”, ŞEHİR-Maltepe MEM Mesleki Eğitim Seminerleri, 25-26-27-28 Haziran 2019, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul (seminer).

 • “Sanatla Terapi”, 08 Mart 2019, 3. Kartal PDR Günleri, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul. (seminer)

 • “Müzik Terapi Seni Çağırıyor”, 31 Mart-17 Mayıs 2017, 56 saat, Sadece Psikoloji Danışmanlık Merkezi, İstanbul (müzik terapi grubu)

 • “Eğitmenler için İnteraktif Kişisel Gelişim ve Farkındalık Eğitimi”, Sakarya Belediyesi, 23-26 Ocak 2017, Sakarya, (kurumsal eğitim)

 • “Tükenmişlik Sendromu; İş Hayatında, Evlilikte ve Ailede Nasıl Başa Çıkarız?”Hazar Derneği,10 Aralık 2016, İstanbul  (seminer).

 • “Sanat Terapi; Duygusal Yüklerden Kurtulma ve Stres Yönetimi”, Hazar Derneği, 3 Aralık 2016, İstanbul (seminer).

 • “Yaşarken İnsan; Din, Psikoloji ve Hayat Üzerine” Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 9 Mayıs 2016 (panel).

 • “Sanat Terapi ile Duygusal Yüklerden Arınmak”, Zeytinburnu Belediyesi AKDEM, 2 Mart 2016, İstanbul (seminer).

 • “Ergenlerde Duygusal Farkındalık ve Öfke Kontrolü”, Fatih AİHL, 17 Şubat, 2016, İstanbul (seminer).

 • Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psikoeğitim Grubu, Üsküdar Üniversitesi, Mart-Haziran, 2015, İstanbul (grup terapi).

 • Psikoloji Kulübü Oku-yorum Atölyesi, Üsküdar Üniversitesi, Şubat-Nisan, 2015, İstanbul (okuma atölyesi).

 • Ergoterapi içinde Hayatın Ritimlerini Öğrenmek konulu Müzikterapi (12 oturum), Gençlik Projeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üsküdar Üniversitesi. Müzik Terapi Modülü, Eğitmen, 2014-2015, İstanbul. (müzik terapi grubu)

 • Kadınlarda Depresyon & Erkeklerde Agresyon, Kronik Hastalıklarda Aile Danışmanlığı, 4. Dönem Aile Danışmanlığı Sertifika Programı,  15 Kasım 2014, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul (ders).

 • Bireyin Kendini Tanıması: Hisleri ve Duyguları Tanıması Bireyin Kendini Tanıması: Değerlerini Tanıması, 4. Dönem Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, Üsküdar Üniversitesi, 2 Kasım 2014, İstanbul (ders).

 • “Benliğim ne kadar benim?” konulu Sanat Terapi (6 oturum), Üsküdar Üniversitesi,  2013-2014 eğitim Yılı Bahar Dönemi, İstanbul (sanat terapi grubu).

 

 • KATILDIĞI PROJELER

 

 • Ergoterapi içinde Hayatın Ritimlerini Öğrenmek, Gençlik Projeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üsküdar Üniversitesi. Müzik Terapi Modülü, Eğitmen, 2014-2015, İstanbul.

 • Kanıta-Dayalı Mentörlük Eğitimi Projesi, Gençlik Projeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üsküdar Üniversitesi. Sanatla Etkileşim Grubu, Grup Koordinatörü, 2014-2015, İstanbul.

 • Türkiye’de Dinî & Manevî Danışmanlık ve Rehberlik, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), Modül Yazarı, 2016 -2018, İstanbul.

 

 • ULUSAL/ULUSLARARASI AKADEMIK ORGANIZASYONLARA ÜYELIK

International Association of Islamic Psychology, board member, 28/01/2020

 • ​​​​​​​​​​​ ÖDÜLLERİ

 

 • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2011 mezunları arasında ikincilik ödülü,, 01/01/2011

 • Ergoterapi İçinde Hayatın Ritimlerini Keşfetmek isimli Proje Katılım Ödülü, 01/01/2015