Eğitim ve Atölye Hizmetleri

 • Covid’e psikolojik açıdan yaklaşım

 • Liderlik

 • Zorluklara karşı dayanıklı olabilmek

 • Hayata anlam ve değerler oluşturmak

 • Dijital dönüşüm ve insan

 • Kaygı yönetimi

 • Alışkanlıkları eğitmek

 • Etkili zaman yönetimi

 • Başarı merdiveninin önündeki zihinsel engellerden arınmak

 • Kişisel değişim hikayelerle başlar.

 • Günümüz dünyasında anlam oluşturmak

 • Ekip çalışmasında duygu ve motivasyon yönetimi

 • Uzun soluklu hedef için etkili yönetim

 • Proaktif davranış biçimleri

 • İz bırakan liderler

 • Pozitif yaşam becerileri geliştirmek

 • Negatif stresi  olumlu proaktif enerjiye dönüştürme sanatı

 • Duygularının farkına varmak.motivasyon ve verimli çalışma yöntemleri

 • Motivasyon Oluşturma

 • Kişisel farkındalık eğitimi

 • İnsanı anlamak ve yönetmek eğitimi

 • Liderlik, güven ve iş birliği yaratmak

 • Gençler için etkili liderlik

 • Liderler için etkili sunum teknikleri

 • Güven ve işbirliği ortamı oluşturmak

 • Etkili müzakere ve ikna yöntemleri

 • Liderlikte hitabet ve senaryolaştırma

 • Problemlere kreatif yaklaşımlar

 • Etkili liderlik eğitimi

 • Girişimcilik eğitimi

 • Zaman planlaması eğitimi

 • Sosyal uyum eğitimi

 • Başarılı liderlik eğitimi

 • Proaktif model oluşturma eğitimi

 • Online Eğitimler

 • Etkili beden dili ve etkili iletişim.

 • Manevi doyuma giden yolda karşılaşılan tuzaklar ve başa çıkma yolları.

Seminerler

Ergenlerde Tükenmişlik Sendromu ve İntihar 15-02-2021 (Bir Ergen Güncesi Webinar.

“Yaratıcı Drama (Sanatla Terapi)”, ŞEHİR-Maltepe MEM Mesleki Eğitim Seminerleri, 25-26-27-28 Haziran 2019, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul (seminer).


“Sanatla Terapi”, 08 Mart 2019, 3. Kartal PDR Günleri, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul. (seminer)


“Müzik Terapi Seni Çağırıyor”, 31 Mart-17 Mayıs 2017, 56 saat, Sadece Psikoloji Danışmanlık Merkezi, İstanbul (müzik terapi grubu)


“Eğitmenler için İnteraktif Kişisel Gelişim ve Farkındalık Eğitimi”, Sakarya Belediyesi, 23-26 Ocak 2017, Sakarya, (kurumsal eğitim)


“Tükenmişlik Sendromu; İş Hayatında, Evlilikte ve Ailede Nasıl Başa Çıkarız?”Hazar Derneği,10 Aralık 2016, İstanbul (seminer).

“Sanat Terapi; Duygusal Yüklerden Kurtulma ve Stres Yönetimi”, Hazar Derneği, 3 Aralık 2016, İstanbul (seminer).


“Yaşarken İnsan; Din, Psikoloji ve Hayat Üzerine” Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 9 Mayıs 2016 (panel).


“Sanat Terapi”, Bahçelievler Belediyesi 18 Nisan, 2016, İstanbul (seminer).


“Sanat Terapi ile Duygusal Yüklerden Arınmak”, Zeytinburnu Belediyesi AKDEM, 2 Mart 2016, İstanbul (seminer).


“Ergenlerde Duygusal Farkındalık ve Öfke Kontrolü”, Fatih AİHL, 17 Şubat, 2016, İstanbul (seminer).


Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psikoeğitim Grubu, Üsküdar Üniversitesi, Mart-Haziran, 2015, İstanbul (grup terapi).


Psikoloji Kulübü Oku-yorum Atölyesi, Üsküdar Üniversitesi, Şubat-Nisan, 2015, İstanbul (okuma atölyesi).


Ergoterapi içinde Hayatın Ritimlerini Öğrenmek konulu Müzikterapi (12 oturum), Gençlik Projeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üsküdar Üniversitesi. Müzik Terapi Modülü, Eğitmen, 2014-2015, İstanbul. (müzik terapi grubu)


Kadınlarda Depresyon & Erkeklerde Agresyon, Kronik Hastalıklarda Aile Danışmanlığı, 4. Dönem Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, 15 Kasım 2014, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul (ders).


Bireyin Kendini Tanıması: Hisleri ve Duyguları Tanıması Bireyin Kendini Tanıması: Değerlerini Tanıması, 4. Dönem Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, Üsküdar Üniversitesi, 2 Kasım 2014, İstanbul (ders).


“Benliğim ne kadar benim?” konulu Sanat Terapi (6 oturum), Üsküdar Üniversitesi, 2013-2014 eğitim Yılı Bahar Dönemi, İstanbul (sanat terapi grubu).