top of page

  • Kaya Göktepe, Ayşe . "Popüler Müziğin Sosyal Kimlik İnşasındaki Rolü: Yerli 45’lik Şarkılar Örneği". Hitit İlahiyat Dergisi 20(2) (December 2021): 547-588 . https://doi.org/10.14395/hid.982197.

  • Kaya Göktepe, A. & Düzgüner, S. (2021). Dinî İçerikli Müzik Terapinin Duygu Duruma Etkisi. Mecmua , (12), 213-237. DOI: 10.32579/mecmua.895506

  • Kaya, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Dinî İçerikli Müzik Terapinin Duygu Durumu, Kaygı ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Din ve Felsefe Araştırmaları Dergisi. 1(1),  52-72 . 

  • Uysal V., Kaya Göktepe, A., Karagöz, S. & İlerisoy, M. (2017). Dinî Başa Çıkma ile Umut, Hayat Memnuniyeti ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki ve Etkileşim Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.52 139-160

  • Metin B., Kaya Göktepe, A., Sütçübaşı, K. B., Serin, E., Taş, C., & Tarhan, N.  (2017). EEG findings during flow state. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 4(2), 42-57.

 

  •  
bottom of page