top of page

Eğitim ve Atölye Hizmetleri

 • Covid’e psikolojik açıdan yaklaşım

 • Liderlik

 • Zorluklara karşı dayanıklı olabilmek

 • Hayata anlam ve değerler oluşturmak

 • Dijital dönüşüm ve insan

 • Kaygı yönetimi

 • Alışkanlıkları eğitmek

 • Etkili zaman yönetimi

 • Başarı merdiveninin önündeki zihinsel engellerden arınmak

 • Kişisel değişim hikayelerle başlar.

 • Günümüz dünyasında anlam oluşturmak

 • Ekip çalışmasında duygu ve motivasyon yönetimi

 • Uzun soluklu hedef için etkili yönetim

 • Proaktif davranış biçimleri

 • İz bırakan liderler

 • Pozitif yaşam becerileri geliştirmek

 • Negatif stresi  olumlu proaktif enerjiye dönüştürme sanatı

 • Duygularının farkına varmak.motivasyon ve verimli çalışma yöntemleri

 • Motivasyon Oluşturma

 • Kişisel farkındalık eğitimi

 • İnsanı anlamak ve yönetmek eğitimi

 • Liderlik, güven ve iş birliği yaratmak

 • Gençler için etkili liderlik

 • Liderler için etkili sunum teknikleri

 • Güven ve işbirliği ortamı oluşturmak

 • Etkili müzakere ve ikna yöntemleri

 • Liderlikte hitabet ve senaryolaştırma

 • Problemlere kreatif yaklaşımlar

 • Etkili liderlik eğitimi

 • Girişimcilik eğitimi

 • Zaman planlaması eğitimi

 • Sosyal uyum eğitimi

 • Başarılı liderlik eğitimi

 • Proaktif model oluşturma eğitimi

 • Online Eğitimler

 • Etkili beden dili ve etkili iletişim.

 • Manevi doyuma giden yolda karşılaşılan tuzaklar ve başa çıkma yolları.

bottom of page