top of page

Kitap Bölümleri

  • Kaya-Göktepe, A. (2019). Çocuklarla manevi danışmanlık ve çocukların manevi ihtiyaçlarına yönelik bir araştırma: Türkiye örneği. A. Ayten (Ed.), Manevi danışmanlık ve rehberlik: Farklı alanlardan araştırma bulguları ve değerlendirme içinde. İstanbul: DEM. ss. 145-187.

  • Kaya-Göktepe, A. (2017). Yaşlılara yönelik manevî danışmanlık ve rehberlikte yeni bir model önerisi: “Hayat Ağacı Modeli”. manevî danışmanlık ve rehberlik teori ve uygulama alanları, A. Ayten (Ed.), Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Teori ve Uygulama Alanları içinde. İstanbul: DEM. ss. 233-273.

bottom of page