Kitap Bölümleri

Uysal V., Kaya-Göktepe, A., Karagöz S. ve İlerisoy M. (2017). Dinî Başa Çıkma ile Umut, Hayat Memnuniyeti ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki Etkileşim Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 52 139-160. 


Kaya G. A. (2017). Yaşlılara Yönelik Manevî Danışmanlık ve Rehberlikte Yeni Bir Model Önerisi: “Hayat Ağacı Modeli”. içinde Manevî Danışmanlık ve Rehberlik Teori ve Uygulama Alanları, A. Ayten (Ed.), İstanbul: DEM.


Metin B., Kaya-Göktepe, A., Sütçübaşı K. B., Serin E., Taş C ve Tarhan N. (2017). EEG Findings During Flow State. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 4(2), 42-57. doi:10.5455/JNBS.1496152464.


Kaya-Göktepe, A. (2019). Çocuklarla Manevî Danışmanlık ve Çocukların Manevî İhtiyaçlarına Yönelik Bir Araştırma: Türkiye Örneği içinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik: Farklı Alanlardan Araştırma Bulguları ve Değerlendirme, A. Ayten (Ed.), İstanbul: DEM.


Kaya-Göktepe, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Dinî İçerikli Müzik Terapinin Duygu Durumu, Kaygı ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Din ve Felsefe Araştırmaları Dergisi. 1 (1)


Kaya- Göktepe, A. ve Coşkunsever-Arıcı A. (2019). Çocuk Evi, Çocuk Evleri Sitesi Ve Çocuk Destek Merkezlerinde (Çodem) Manevi Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmetleri Kılavuzu, Ankara: DİB.