SERTİFİKALAR

ayşe kaya göktepe seans üsküdar psikolog Online Psikoterapi istanbul Ayşe Kaya Goktepe Online Seans Psikoterapist Online Terapi avrupa Psikoterapi Sınav Kaygısı Evlilik Öncesi Danışmanlık Tükenmişlik Anksiyete Emdr Terapisi Travma Terapisi Uçak Fobisi Kedi istanbul üsküdar besiktas Asansör Şema Terapi Sosyal Fobi Çekingenlik ankara hollanda Psikolog Dr Aile Danışmanlığı Yurtdışı Online fransa izmir Online Psikoterapi Almanya fatih

Dr. AYŞE KAYA GÖKTEPE

Dr. Klinik Psikolog, Psikoterapist, Akademisyen, Yazar ve TV Programcısı.

 • Depresyon

 • Panik Bozukluğu /Panik atak

 • Yas Süreci

 • Yalnızlık - Karamsarlık

 • İletişim Problemleri

 • EMDR

 • Şema Terapi

 • Online Psikoterapi

 • Sosyal Fobi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Gottman Yönelimli Çift Terapisi

 • Müzik Terapi

 • Kendini Tanıma

 • Özgüven ve Girişkenlik Problemleri

 • Kendini Gerçekleştirme

 • Çözüm Odaklı Terapi

 • İslami Yönelimli Psikolojik Danışmanlık

 • Pozitif Psikoterapi

 • Uyku Problemleri

 • Mutsuzluk ve Çökkünlük

 • Uyum Problemleri

 • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 • İlişkisel Problemler

 • Sosyal Problemler

 • Stresle Başa Çıkma

 • Öfke Problemleri

 • Mükemmeliyetçilik

Hakkında

Dr. Ayşe Kaya Göktepe 2011 yılında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden fakülte ikinciliği derecesiyle mezun olmuştur. Ayrıca ekonomi bölümünü de yan dal (minor) olarak tamamlamıştır.

 

2011-2013 yılları arasında Türkiye’de danışmanlık merkezi, rehabilitasyon merkezi ve etüt merkezi olmak üzere üç farklı kurumda psikolog olarak çalışmıştır. 2013 ve 2016 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi & NPİstanbul Beyin Hastanesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Üsküdar Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olduğu yıllarda Türk müzik terapi geleneği duayenlerinden Dr. Rahmi Oruç Güvenç süpervizörlüğünde müzik terapi alanındaki çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiş, kendisinin atölye çalışmalarına katılmış ve asistanlığını yapmıştır. Klinik hastalar üzerinde yapılan çalışmaların yanı sıra bakanlık ve üniversite işbirliğinde yürütülen çeşitli psikososyal projelerde görev alarak araştırma çalışmalarına katılmıştır.

 

2014 yılı güz döneminde Sanat Terapi konusunda uzmanlık tezini yazarak Üsküdar Üniversitesi SBE Klinik Psikoloji ana Bilim dalından mezun olmuş ve Uzman Klinik Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır.

 

2018 yılında Müzik Terapi konusunda yazdığı tez çalışmasıyla Marmara Üniversitesi Din Psikolojisi Bilim Dalı doktora programından mezun olmuştur. Dr. Ayşe Kaya Göktepe, halen farklı internet sitelerinde ve dergilerde psikoloji içerikli köşe yazarlığı ile akademik dergilerde hakemlik yapmaktadır. Din Psikolojisinde çağdaş akımlar, Manevî Danışmanlık ve Rehberlik, İslami Psikolojik Danışmanlık, Müzik Terapi, Dışavurumcu Sanat Terapileri, Psikodrama araştırma ilgi alanları arasında olup bu konularda çeşitli akademik yayınları bulunmaktadır.

 

Ergen ve yetişkinler yaş grubundaki kişilerle bireysel psikoterapi seansları ve grup atölye çalışmaları düzenlemektedir. Dr. Ayşe Kaya Göktepe Bursa doğumlu olup, evli ve iki çocuk sahibidir.

Online terapi online psikoterapi psikolog klinik psikolog uzman psikoterapi emdrterapisi ş
Online terapi online psikoterapi psikolog klinik psikolog uzman psikoterapi emdrterapisi ş
Marble Surface

TV ve Canlı Yayınlar

Televizyon  & IGTV Yayınları

Tum tv ve program konukluklari.jpg

Basılı yayınları

muzik terapi ve din ayse kaya goktepe

Tarihsel geçmişimize baktığımızda çeşitli toplulukların, benliğimizin en güçlü yanı olan duyguları ifade etmek için bir sanat formu olarak müziğe başvurdu­ğunu görmekteyiz. Müziğin dinî duyguların bir ifade biçimi olarak tercih edilmesi de karşımıza çıkan bir diğer durumdur. Yahudilik, Hristiyanlık dinlerinde ve çeşitli grupların (Süryani, Rum, Ermeni, Presbiteryen) dinî geleneklerinde müzikal uygu­lamalar göze çarparken İslam dini ve Türkiye özelinde beş vakit okunan ezan, hac ve umre ibadeti esnasında melodik ton ile söylenen tesbihat, Mevlevi tarikatının sema ayinleri, müziğin ve dinin günlük yaşamda iç içe geçmiş formlarına birer örnektir. Tolstoy'a göre ”Sanat, ne keyiftir ne avuntu ne de eğlence; sanat, yüce bir iştir. Sanat insan yaşamında bilinçli bilgiyi duygulara aktaran organdır”. Gerek kolektif dinî değerlerin taşıyıcısı olarak gerekse dinî tecrübe im­kânı sunması bakımından psikoloji ile iç içe geçmiş dinî müziğin insan psikolojisi üzerinde meydana getirdiği etkiler, merak uyandırıcı niteliktedir. Bu yüzden iç içe geçmiş olan din ve psikoloji ilişkisinden hareketle dinî içerikli müziğin uzun süreli bir müzik terapi çalışmasına konu edinilme­si, bu çalışmayı özgün kılan niteliklerden birisidir.


Bu çalışmada; müzik terapinin hem Avrupa'da hem de Türkiye'de gelişim tarihçesi, müzik terapide kullanılan yaklaşım ve modeller, müzik terapi yöntemleri ve uygulama prensipleri detaylı bir biçimde işlenmektedir. Literatürdeki güncel araştırma bulguları ışığında müzik terapinin etkileri ve kullanım alanları incelenmektedir. Ayrıca müzik terapi konusuna ilişkin geniş bilgiler sunmasının yanı sıra müzik terapi ve din ilişkisi ile dinî içerikli müzik terapi konusunda dünyada ve Türkiye'de yapılmış güncel araştırmalara yer verilmesi, bu çalışmayı özgün kılan niteliklerinden bir diğeridir.

Online Psikoterapi istanbul Ayşe Kaya Goktepe Online Seans Psikoterapist Online Terapi avrupa Psikoterapi Sınav Kaygısı Evlilik Öncesi Danışmanlık Tükenmişlik Anksiyete Emdr Terapisi Travma Terapisi Uçak Fobisi Kedi istanbul üsküdar besiktas Asansör Şema Terapi Sosyal Fobi Çekingenlik ankara hollanda Psikolog Dr Aile Danışmanlığı Yurtdışı Online fransa izmir Online Psikoterapi Almanya fatih

Aşırı strese maruz kalmaktan kaynaklanan 'tükenmişlik sendromu' modern insanı kırıp geçiriyor şimdilerde... Sahip olmanın ve tüketmenin yüksek statüyle eş değer görüldüğü bu zamanda modern insanı, farkında olmadan satın aldığı ve başa çıkmak zorunda olduğu yeni bir sorun bekliyor: Tükenmişlik Sendromu


"Sanki dünya üzerime üzerime geliyor", "Hiçbir şeyden keyif alamıyorum", "Parmağımı kıpırdatacak enerjim yok", "İşe gitmek istemiyorum", "Geceleri uyuyamıyor, sabahları uyanamıyorum", "Her şeyin sonuna gelmişim gibi hissediyorum" ve "Sürekli ağlamak istiyorum" gibi çevremizdeki kişilerden her gün duyduğumuz bu tanıdık cümleler belki de bir hastalığa; Tükenmişlik Sendromu'na işaret ediyor.

Vücutta aşırı yorgunluk hissi, mutsuzluk ve bıkkınlık gibi belirtilerle kendini gösteren bu sağlık sorunu, kişinin iş hayatından aile hayatına, eşiyle ilişkisinden arkadaşlık ilişkilerine varana dek hayatının hemen hemen her alanında çeşitli sıkıntılar yaşamasına neden oluyor.

Elinizdeki bu kitap, çağın hastalığı olan Tükenmişlik Sendromu'nun ne olduğunu ele alırken iş, aile ve kişilerarası ilişkilerdeki yerini de geniş bir yelpazede inceliyor. Ayrıca tükenmişlikle başa çıkma konusunda pratik öneriler sunarak Tükenmişlik Sendromu hakkında bir farkındalık kazandırıyor. Dikkat: Eşinizi, işinizi, arkadaşınızı tüketirken tükenmeyin...

Online Psikoterapi istanbul Ayşe Kaya Goktepe Online Seans Psikoterapist Online Terapi avrupa Psikoterapi Sınav Kaygısı Evlilik Öncesi Danışmanlık Tükenmişlik Anksiyete Emdr Terapisi Travma Terapisi Uçak Fobisi Kedi istanbul üsküdar besiktas Asansör Şema Terapi Sosyal Fobi Çekingenlik ankara hollanda Psikolog Dr Aile Danışmanlığı Yurtdışı Online fransa izmir Online Psikoterapi Almanya fatih

ÇOCUK EVİ, ÇOCUK EVLERİ SİTESİ VE ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİNDE MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Ülkemizde çeşitli sebeplerle aile bütünlüğü içerisinde yaşama imkânı bulamamış çocuklarımızın hayatlarını sevgi, şefkat ve merhamet gibi değerlerden yoksun kalmadan inşa etmelerini hedefleyerek profesyonel hizmet sunulan, gerekli donanıma sahip çocuk evi, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezleri olarak adlandırılan sosyal hizmet kurumları bulunmaktadır. Eser, ilgili kurumlarda hizmet yürüten personelimizin etkinlik ve verimliliğine katkı sunmak, alana özel manevi danışmanlık ve rehberliğin standardını oluşturmak amacıyla pratik bilgiler sunan bir el kitabı olarak hazırlanmıştır.

Online Psikoterapi istanbul Ayşe Kaya Goktepe Online Seans Psikoterapist Online Terapi avrupa Psikoterapi Sınav Kaygısı Evlilik Öncesi Danışmanlık Tükenmişlik Anksiyete Emdr Terapisi Travma Terapisi Uçak Fobisi Kedi istanbul üsküdar besiktas Asansör Şema Terapi Sosyal Fobi Çekingenlik ankara hollanda Psikolog Dr Aile Danışmanlığı Yurtdışı Online fransa izmir Online Psikoterapi Almanya fatih

SANAT TERAPİ

Sanat terapi, bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış, tedavi edici özelliği bulunan bir yöntemdir. Bu terapide kişinin farkındalık ve içgörü kazanması esastır. Buna ek olarak sanat terapi, kişilere duygusal yüklerinden arınmak için bir fırsat sunar. Kişiler, sanat terapi seansında deneyimledikleri tecrübeler yoluyla sosyal ilişkilerinde olumlu yönde dönüşüm yaşarlar. Tedavinin bir diğer güzel yanı ise, kişinin, büyüme sürecinde baskılanan sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarabilir ve kişiler terapiden sonra bir sanat dalında uzmanlaşabilirler. Uzmanlığı seçmeseler bile sanatı bir dışa vurum aracı olarak hayatlarında kullanmayı öğrenirler.

Danışan Yorumları

M..... G......  29-10-2021

Bir arkadaşımın tavsiyesi ile kendimi çok kötü hissettiğim bir dönemde tanıştım Ayşe hanımla. Durumumun çok acil olduğunu belirttim. Hafta sonu olmasına ve programının yoğun olmasına rağmen bana zaman ayırdı. İyi ki de ayırmış. Ani başlayan yolculuğumuz 1 sene kadar devam etti ve ben geri dönüp baktığımda neredeyse kendisine ulaşmama neden olan krizime teşekkür edeceğim. Ayşe hanım ile kimisi gerçekten zor bir çok travma çalıştık. Yolculuk hiç kolay değildi, ancak kendisinin yanımda olması süreci benim için çokca kolaylaştırdı. Objektif yaklaşımı, samimi yorumları, kendisinin çok yönlü olmasından kaynaklanan farklı bakış açıları hayata ve yaşadıklarıma değişik yönlerden bakmamı sağladı. Geriye dönüp baktığımda 1 yıl önceki benden çok farklıyım. 1 yıl önce yaşadığım anksiyeteler büyük oranda gitti. Kendime olan saygım ve sevgim ciddi oranda iyileşti. Çevremdeki insanlarla ilişkilerim çok daha sağlıklı ilerliyor artık. 30 sene taşıdığım, artık düzelmez diye düşündüğüm kemikleşmiş bir çok inancım artık aklıma bile gelmiyor. Yakın zamanda karşılıklı müzakere ile sürecimin sonuna geldik. Ayşe hanıma tekrardan her şey için teşekkür ediyorum. Sizler de kendinizi benim kadar uçurumun kenarında hissediyorsanız kesinlikle Ayşe hanım ile iletişime geçin. Yaşınız, şartlarınız ne olursa olsun kendisinin rehberliği ile emimim ki sizler de şifa bulacaksınız.

D..... Y......  21-02-2021

Ayşe Kaya Göktepe ile yaklasık 1 senedir hem online hem yuz yuze terapi aldim. Ozellikle travma konusunda EMDR tedavi yontemi hayatim icin kolaylık sağladı. Gerek guler yuzlulugu gerek ise verdigi tavsiyeler ile hayatima olumlu katkilari oldu. Kendini surekli gelistirdigi icin tedavi surecini pozitif yonde etkiledigini dusunmekteyim. Zamanin nasil gectigini ikimizde fark etmeden, surenin uzerinde konustugumuz zamanlar da oldu. Kendisine ve emeğine cok tesekkur ederim.

 

Esra W....... 10-02-2021

Merhaba, Kendimi tanima ve kendime oz sefkat-sevgi gelistirme yolculugunda uzman terapist destegine ihtiyacim vardi ve sevgili Ayse Kaya Goktepe ile bir arkadasimin tavsiyesi uzerine iletisime gectim. Iyi ki!! Beraber 1 yili dolduracagiz ve Ayse hanimla gorustugum ilk gunku ben ile suanki ben farkli. Oncelikle Ayse hanim danisaniyla ilgili, arkadas canlisi, konuskan, guzel kitap tavsiyesi/oneriler ve kisisel gelisimimle ilgili ilginc ve yararli odevler veren, caga uygun-ise yarar metodlarla kisinin gecmisiyle yuzlesebilmesini saglayan, duygu temizligini yaptirabilen, kendini iyi yetistirmis, hem alani hem de manevi acidan donanimli -bu benim icin kiymetli bir detay, uretken, basarili buldugum bir terapist. Beraber gecirdigimiz sure boyunca, gecmisin yuklerinden kurtulma firsati buldum, kendimi sevmeye basladim, aydinlanma yasadim; bu aydinlanmayi yasadikca dusunce ve davranis bicimim de olumlu yonde degisir oldu. Bu muazzam bir sey!! Danisma saatinde pur dikkat dinler, notlarini alir, gerektigi yerde devreye girer ve ben onunla yaptigimiz sohbetten cok lezzet alirim. Kendisiyle tanistigim ve bu yolculukta bana eslik ettigi icin cok ama cok mutluyum. Kendisini sevmek isteyen, gecmisin duygusal yuklerinden kurtulmak isteyen ve yeni bir ben olusturmak isteyen varsa KESINLIKLE Ayse hanim bu is icin bicilmis bir kaftan! Basarilari daim olsun, canim Ayse hanimcigimin  : )

 

F. C. 25-08-2020

Ayşe Hanım ile çalışmaya başladığımda 4 aylık ama hala lohusa olan yeni bir anneydim ve her lohusanın yaşayıp atlattığı durumları ben bir türlü atlatamıyor sürekli kendimi suçluyordum. İşler günden güne içinden çıkılmaz bir hal alıp daha kötüye gitmeye başladığında kendisinden destek almaya karar verdim. Sadece 1 ay içinde hayatımı değiştirdi diyebilirim. Güler yüzü, samimiyeti, işinde uzman oluşu, tatlı dili ile beni asla geçmeyecek düşüncelerimden kurtarıp çok kısa sürede toparladı. Kızımla, ailemle daha sağlıklı iletişim kurabiliyorum çok çok daha mutluyuz. Kendisinin bende emeği çok büyük. Şiddetle tavsiye ediyorum! :)

 

Büşra Y..... 15-01-2019

Ayşe Hanım’dan internet üzerinden psikolog arama çalışmalarım sonucunda terapi almaya karar verdim. Kendisi terapi sürecim boyunca sorularıma ilgiyle cevap vermiş her aşamada benim de fikrimi alarak sürece devam etmiştir. Ayşe Hanım hastalarına değer veren, güleryüzlü ve samimi yaklaşımıyla terapi boyunca yargılanmadan dinleniyor olmanın güvenini sağlamış ve böylece iyileşme sürecimi hızlandırmıştır. Terapiler sonucunda daha özgüvenli, değerli ve duygularını belli etmekten korkmayan biri oldum.

 

Nuray Ö.... 13-01-2019

AYşe hanımı internetten araştırma yaparken gördüm. Daha önce her hangi bir bilgim olmadan gotoğrafındaki olumlu sevecen görüntüyle kendisine gitmeye karar verdim. Görüşmelerdeki kanaatim de farklı olmadı. Kendisi çok sevecen güleryüzlü konuşkan bir doktordur. Kensinizi ona rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Yardımcı olmak için elinden geleni yaptığına inanıyorum. Seans bitiMinde zaman aşımı gibi bir durum olduğunda insanın kursağında bir şey bırakırcasına sözünü kesmez nezaketle konunun bitişine zaman tanır ve dinler. GİTMEYİ DÜŞÜNEN HERKESE TEREDDÜTSÜZ GİTMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM. Sevgilerimle.....

 

Sevil..... 07-01-2018

Dr psikolog ayşe kaya göktepe hanımefendi Rabbim daralmış ve ailevi sıkıntımın yıkım anında da karşıma çıkardı kendisini ınstagramda dm den msj kasmıştım ama kendimce umudum yoktu belki yardim edebilir dedim ama ne belgisi bnm yasama umudum oldu o çöküş durumum ve hastanelik olma halimi sadece terapi ile şükür giderdi ve o arakat ergenlik döneminde ki oglumlmada sagoksu sicak sevgi kalıcılığı e cok yardimci oldu bende umut kesişmişken bana gercekten yasam kaliteme cok fatkli yön verdi cesaretimi güvenimi kazandırdı aile icinde ki sıkıntılı durumumu farkli yönlerle cekip hayatımı değiştirdi bana cok emek verdi ayakta firmamı sağladı yıkım olan yuvam yön verirdi kendisini con seviyorum ve cook tavsiye ediyorum ben ondan Raziyim Rabbim de Razi olsun onu heep acik olsun benim yolumu Rabbimin izniyle yön verdirdi inşaallah kendisi de daha daha eren guzel yerlere gelir

 

Şeyma.... 04-10-2017

Ayse Hanımı sosyal medya aracılıgıyla tanima firsatı buldum. Daha sonra danısanı oldum. Sorunları ortaya cikarmadaki becerisine hayran kaldım. Sordugu sorular ve yonlendirmeleri okadar yerinde ve kararında ki bu ozelligiyle icinize ışık tutuyor diyebilirim. Kendisini tanıma fırsatı buldugum icin cok sansli hissediyorum. Samimi, sıcakkanlı,dogal ve naif hali size yanınnda cok rahat ve guvende hissettirecek emin olabilirsiniz. Hersey icin tesekkurler..

 

Halime.... 07-06-2017

Ayşe Hanımla ilk tanıştığım günden itibaren çok cana yakın buluyorum kendisini.ilerleyen zamanlarda cv sinide inceleyerek uzman olduğu alanlar hakkında da bilgi sahibi oldum. Yapmış olduğu sanat terapi, müzik terapi gibi etkinlikleri çok ilgimi çekti. Seanslarındaki titizlik, danışanınn yaşı kaç olursa olsun ona bir birey olduğunu farkettirecek şekilde candan yaklaşması, her noktada önem vermesi çok hoşuma gidiyor. Yolunuz her daim açık olsun. Başarılarınızın devamını en içten şekilde diliyorum. Bizim sizler gibi uzmanlara ihtiyacımız var 🙂

 

Büşra B.... 21-05-2017

Ayşe abla demek istiyorum.. Çünkü öylesine sıcak samimi ve içten ki. Konuşurken kendinizi çoook iyi hissediyorsunuz. Sanki yıllardır tanıdığınız biri ve sizi tanıyan biri gibi.. Müthiş sorularını cevaplarken kendinizi keşfediyorsunuz.. cevaplarınızda kendinizin bilmediğiniz yönlerininde olduğunu fark ediyorsunuz.. Televizyon programlarındaki konuşmalarını ve çıkardığı kitaplarıda takip ediyorum. Başarılı bir psikolog! Hiç düşünmeden gidebileceğiniz bir kapı.. Ayşe KAYA 👍başarılırının devamını diliyorum.

 

M.B......18-05-2017

Ayşe Hanım'ı üniversite eğitimine başladığı yıllarda tanıma fırsatım oldu. Şuan kariyerinde hızlı ve emin adımlarla ilerliyor. Profesyonel hizmet almadım fakat buluşmalarımızda akıcı, keyifli ve hayata dair dokunuşlarıyla yaptığı sohbetleriyle insanın içini ısıtıyor, bir problemim var dediğinizde direk çözüm odaklı yaklaşıyor insanı sorunundan çekip çıkarıyor ve sorun olarak gördüğümüz şeylerin çok basit şeyler olduğunu hoş sohbetiyle, güzellikle gösteriyor :) Ayrıca televizyon programlarını takip ediyor; ziyadesiyle faydalanıyorum. Birkaç gün önce kitabını hediye etti ve okumaya başladım. Akıcı, keyifli bir içeriği var. Kesinlikle tavsiye edebileceğim donanımlı bir psikolog.

 

Özlem B.   17-05-2017

Ben üniversite öğrencisiyim ve Ayşe hanım ile okulun Kafesinde tesadüfen tanıştık. Sıcak kanlı bir terapist'tir ve hiç tanımadan birbirimize kaynaştık 4 hafta boyunca bir müzik terapi gördüm çok memnun kaldım. Çünkü bana beni tanıttı en önemlisi kendimi tanıdım ve yapamadığım sevmediğim bir çok şeyi sevdim. Örneğin: korkmaktan nefret ederdim ama ilk seanstan son seansa kadar çok şey değişti hayatımdaki olumsuzluklardan bile zevk alır oldum ve Ayşe hanım gerçekten arkadaş canlısı güler yüzlü heyecanlı ve hiç olumsuz bir yönünü görmedim onu kısa zamanda sevdik herkese tavsiye ederiz çalışma ortamı ve çalışma arkadaşları çok samimi. Eğer bir terapistten yardım almak istiyorsanız bu terapist Ayşe kaya gökdelen olmalı gerçekten işinde başarılı bir terapist. Üzerinizde yanlış algı oluşmasın terapistte bana deli diyecekler algısı yaratmadan gidebilirsiniz. Çünkü hasta gizliliğine önem veren bir terapist. Onu çok sevdim 😊

 

Ferda.......17-05-2017

Ayşe Kaya ile müzik terapi grubu sayesinde tanıştım. Onun liderliğinde çok samimi,faydalı bir grup terapisi yaptık. İlk seansta güleryüzlü,sıcakkanlı tavrıyla sizin o ilk seans kaygınızı üzerinizden alıp hiç gelmemek üzere uzaklaştırıyor. Güven ortamının sağlamasında gruptaki herkese kuralları benimsettirmesi, asla yargılayıcı tavırlarla bize yaklaşmaması bi terapistte aranıcak en iyi özellikler çünkü resim yeteneği sıfır olan bir birey olarak aklımda resim çizdiğimde sanatsal bir kaygı vardı ama cidden o sanatsal güzelliğin önemli olmadığını asıl istediği şeyin düşüncelerimize ayna olan bir resim olduğunu içten hissettirmişti. 3 sıfatla tanımlamak gerekirse kesinlikle sıcakkanlı,huzur verici,arkadaş canlısı derim.Çalışanları da en az Ayşe Hanım kadar sıcakkanlılar oraya gelince stres,kaygı aklınızdan uçup gidiyor. 😊

Fotoğrafllar